Wie zijn wij?

De CHS is een poliklinisch revalidatiecentrum (CRA) door Iriscare Iriscare erkend onder nummer 9.53.07448.
Onze onderwijsondersteuningsdienst (SAP) is erkend door het Phare (Cocof).

Wij zijn door de Federatie Wallonië-Brussel gemachtigd om oriëntatiecertificaten voor het
buitengewoon onderwijs af te geven.

De CHS wordt regelmatig gesteund door het Fonds Vanderborght Feron Claude Seigne (Koning
Boudewijnstichting
).

Wij zijn ook lid van de Fédération des Centres de Réadaptation Ambulatoire (FCRA).

De opdracht van de Ambulante Revalidatiecentra bestaat erin de motorische, zintuiglijke of psychologische functies te verbeteren door de toepassing van medische en paramedische technieken die specifiek zijn voor elke categorie van personen met gebreken. Binnen dit kader bieden zij uitgebreide fysieke, psychologische en sociale zorg.

De kosten van ambulante revalidatie worden gedekt door de ziekenfondsen). Wij sturen een aanvraag voor een evaluatie en/of rehabilitatie naar uw ziekenfonds. De CHS is erkend voor poliklinische revalidatie in de categorie “gehoor en spraak”.

ONZE GESCHIEDENIS

De geschiedenis van het Centrum voor Zintuiglijk Gehandicapten begint met de oprichting van de VZW op 12/04/1964 door Agnès Halsberghe, Zuster van Liefde van Irsa, beter bekend als Zuster Hendrika, en Broeder van Liefde Walter Wouts van het Doveninstituut te Sint-Lambrechts-Woluwe.

Voordien werden er geen diensten georganiseerd voor dove kinderen onder de 3 jaar.
In het begin bestond de VZW uit een consultatiebureau met verschillende diensten: medische, sociale, audiologische, psychologische en logopedische diensten. Het pand lag in Ukkel. Het doel was te screenen op doofheid, een nauwkeurige diagnose te stellen en dove of slechthorende kinderen een prothese aan te meten.

Het consultatiebureau werd op 2 april 1965 officieel erkend door het Nationaal Fonds voor de Sociale Reclassering van Gehandicapten. Hierdoor werd het centrum officieel erkend als een gespecialiseerd school- en beroepskeuzecentrum en mocht het in beide landstalen examens afnemen voor kinderen en jongeren met een visuele en/of auditieve handicap.

Aangezien het onderzoek en de diagnose alleen zin hebben als men de follow-up kan verzekeren, werd het snel noodzakelijk om een functioneel revalidatiecentrum in Ukkel en één in Sint-Lambrechts-Woluwe op te richten. In Woluwe werd begonnen met de voorlopige installatie van 5 kleine praktijken op de zolder van het doveninstituut.

Op 1 januari 1968 werden het revalidatiecentrum in Ukkel en de uitbreiding ervan in Woluwe officieel erkend door het Fonds de reclassement social des handicaps.

In Ukkel werd de hoop op een eigen gebouw gerealiseerd op 30 oktober 1971 toen het werd ingehuldigd aan de Waterloolaan 1510.

In Woluwe vond in 1978 de verhuizing plaats naar een nieuw ingericht, ruim en goed aangepast pand aan de Georges Henri-laan 278.

Op 1 mei 1983 werd de erkenning van het consultatiebureau uitgebreid tot volwassenen met gehoor- en spraakstoornissen.

Op 1 januari 1987 kreeg het Centrum voor Functionele Revalidatie Woluwe een eigen erkenning van het “Fonds de Reclassement Social des Handicapés”. Vanaf dat moment werd het niet langer beschouwd als een verlengstuk van Ukkel, maar als een centrum op zich.

Begin jaren negentig, toen de revalidatiebehoeften van blinde en slechtziende patiënten toenamen, besloot de Raad van Bestuur op 1 maart 1991 in Ukkel een Centrum voor Functionele Revalidatie (FRC) voor slechtzienden op te richten. Aangezien het RIZIV nooit tot goedkeuring van deze FRC heeft besloten, hebben wij de activiteiten eind 1992 gestaakt.

In 1992 tekenden we onze eerste overeenkomst met het RIZIV. We werken nu als een multidisciplinair team.

In 1997 werd het CHS door de COCOF erkend als onderwijsondersteunende dienst voor jonge doven die een postsecundaire studie of opleiding willen volgen.

Sinds 30 december 2014 is de vereniging, ingevolge het project van regionalisering van de sector, opgesplitst in twee afzonderlijke verenigingen: het CHS in Ukkel en Zeplin in Sint-Lambrechts-Woluwe.

Sinds januari 2019, als gevolg van de uitvoering van de 6e staatshervorming, staat de ambulante revalidatiesector onder toezicht van Iriscare.

In 2022 bestaat het CHS-team uit 29 personen onder leiding van Christiane CATHERIN. Het Centrum zet zijn missie voort met gemiddeld 140 patiënten.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close