Revalidatie

REEDUCATIE

Een verzoek om multidisciplinaire revalidatie begint altijd met een evaluatie van de stoornissen en behoeften van de patiënt.

De behandeling is multidisciplinair en globaal, en kan omvatten :

 • Logopedie, psychomotoriek, auditief onderwijs, verbo-tonale sessies…
 • hoortoestelaanpassingen vanaf de vroege kindertijd tot de volwassenheid, met inbegrip van follow-up voor kinderen met cochleaire implantaten
 • follow-up en ondersteuning van gezinnen en kinderen in de voorschoolse leeftijd die in het reguliere onderwijs zijn geïntegreerd of speciaal onderwijs volgen
 • psychologische ondersteuning (therapie) en neuropsychologische zorg
 • sociaal-educatieve begeleiding, administratieve ondersteuning, diverse informatie…

Ouders spelen een zeer belangrijke rol in de zorg voor hun kind. Het medisch en paramedisch team komt minstens eenmaal per jaar met hen bijeen om het voortgangsverslag van hun kind te presenteren. Indien nodig worden op bepaalde tijdstippen regelmatiger contacten overwogen. Dit partnerschap is essentieel om adequaat te kunnen inspelen op de behoeften van het kind.


HET DOOFHEIDSPROJECT

Dit project omvat multidisciplinaire zorg voor dove kinderen en volwassenen:

 • Babyteam (kinderen van 0-3 jaar): Uitgebreide en specifieke zorg binnen de babyopvang en in het centrum:
 • audiologie, logopedie, psychomotoriek, begeleiding, …
 • Kinderen die de IRSA-site bezoeken: Revalidatieprogramma volgens de leeftijd van de patiënt en georganiseerd in nauwe samenwerking met de leerkrachten.
 • Kinderen in de projecten Montjoie en Fosses-la-Ville: Deze projecten bereiden dove kinderen voor op integratie in het reguliere onderwijs in de partnerbasisschool. Daartoe vormen de inclusieve klassen binnen de school een uitstekende springplank voor het dove kind. Het CHS-team is actief betrokken bij beide projecten. Sinds 29 augustus 2022 wordt het project Fosses-la-Ville georganiseerd in samenwerking met de basisschool van Saint-Feuillen. Aanvankelijk en sinds 2007 werd het integratieproject opgezet in Falisolle (Sambreville) in samenwerking met de basisschool Saint-Rémy.
 • Geïntegreerde kinderen: specifieke zorg voor kinderen op scholen en in het Centrum, aangepast aan hun behoeften. Regelmatig contact met leerkrachten en professionals die de kinderen en hun ouders volgen.
 • Volwassenen: Post-implantaat revalidatie, liplezen, enz.

HET COAALAM-PROJECT

(Alternatieve en Augmentatieve Communicatie van Taal in Multimodaliteit)

De originaliteit van dit project ligt in het gebruik van multimodale hulpmiddelen (visuele dragers, picto’s, foto’s, tekeningen, Borel-Maisonny-code en aan de gebarentaal ontleende tekens).

Dit project is gericht op kinderen vanaf de kleuterschool met een ernstige taalstoornis die gepaard gaat met geassocieerde stoornissen (dyspraxie, enz.).

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close