Raadpleging

Binnen de CHS worden twee raadplegingen georganiseerd:

 • Taalconsultatie (dinsdag)
 • Overleg over doofheid (donderdag)

Wij ontvangen baby’s en (jonge) kinderen voor multidisciplinaire beoordelingen.

Patiënten worden naar het centrum verwezen door specialisten (kinderartsen, neuropsychiaters,
KNO-artsen) en huisartsen, PMS-centra en scholen.

Onze interventie volgt:

 • neonatale screening (vermoeden of diagnose van doofheid)
 • een vertraging in de ontwikkeling van communicatie en/of mondelinge taal
 • oriëntatievragen

Elke discipline ontmoet de patiënt en zijn familie:

 •  KNO-artsen voeren een klinisch onderzoek en een medische voorgeschiedenis uit.
 •  de maatschappelijk werker legt de werking van het centrum uit en regelt het administratieve gedeelte
 •  de audioloog voert verschillende audiometrische tests uit (subjectief, objectief, tympanometrie, enz.), de centrale gehoorbatterij (CHB) en vestibulaire tests
 •  de logopedist richt zich op de communicatie- en taalvaardigheden van het kind
 •  de fysiotherapeut-psychomotoricus is geïnteresseerd in de sensomotorische ontwikkeling en beoordeelt de motorische en psychomotorische vaardigheden van de patiënt
 • de psycholoog is geïnteresseerd in de psycho-affectieve ontwikkeling van de patiënt, rekening houdend met zijn omgeving
 • de neuropsycholoog is geïnteresseerd in intellectuele vaardigheden (IQ, non-verbale en verbale schalen), aandachtsvaardigheden, geheugenvaardigheden en uitvoerende functies (planning, flexibiliteit en remming)

De beoordeling wordt gedurende drie maanden uitgevoerd. Aan het eind van deze periode geven wij de conclusies aan de ouders, die ervoor kunnen kiezen zich te laten begeleiden.

Voor gezinnen die niet vloeiend Frans spreken, is het raadzaam een tolk in te schakelen voor het overbrengen van de conclusies van de evaluatie, zodat de informatie goed wordt begrepen.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close