Onderwijsondersteunende dienst (EWS)

De dienst is bedoeld voor leerlingen met een gehoorbeperking of een taalontwikkelingsstoornis die
na de bovenbouw van de middelbare school verder willen studeren:

 • niet-universitair hoger onderwijs
 • kwalificatiecursussen (Actiris – opleiding Brussel, cursussen sociale promotie)
 • alternerende opleidingen (leercontracten, opleiding tot ondernemer)

DE ROL VAN EWS

Wij zijn erkend door het Phare en het AVIQ voor de volgende missies

 • ontvangst van de jongere en analyse van zijn/haar project
 • oriëntatietests, indien nodig, om de geschiktheid van het opleidingsproject te beoordelen
 • indiening van het verzoek om onderwijsondersteuning
 • zoeken naar leermiddelen en tolken of vertalers in gebarentaal
 • contacten met de school die de jongere ontvangt en met de verschillende professionals
 • coördinatie van het project
 • regelmatig contact met de verschillende belanghebbenden en professionals
 • voorlichting over doofheid
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close