Gespecialiseerd begeleidingscentrum

Het CHS is erkend als begeleidingscentrum en is door de Federatie Wallonië-Brussel gemachtigd om begeleidingsattesten af te geven in het buitengewoon onderwijs, alsook de protocollen voor de types 1 – 2 – 3 – 7 en 8.

Wij zijn ook erkend om oriëntatieonderzoeken uit te voeren voor volwassenen in door de Cocom (Iriscare) erkende dagcentra of opvangcentra.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close