CENTRA VOOR SENSORIEEL GEHANDICAPTEN

CENTRA VOOR AMBULANTE REVALIDATIE

Het centrum biedt een multidisciplinaire en alomvattende aanpak.

Onze expertise :

  • Slechthorendheid
  • Taalontwikkelingsstoornis

REVALIDATIE

Revalidatie is multidisciplinair en globaal. Het centrum biedt zorg waarbij de patiënt en zijn familie actoren en partners zijn in hun project.

RAADPLEGING

Binnen de CHS worden twee raadplegingen georganiseerd:

  • Taal raadpleging
  • Overleg over doofheid

AUDIOLOGISCHE DIENST

Hier zijn de verschillende hulpmiddelen:

  • Beoordeling van het gehoor
  • Aanpassing van hoortoestellen
  • Technische hulpmiddelen

ONDERWIJSONDERSTEUNINGSDIENST

De dienst is bedoeld voor leerlingen met een gehoorbeperking of een taalontwikkelingsstoornis die na de middelbare school verder willen studeren.

GESPECIALISEERD BEGELEIDINGSCENTRUM

Het CHS is erkend als begeleidingscentrum en is door de Federatie Wallonië-Brussel gemachtigd om begeleidingsattesten in het buitengewoon onderwijs af te geven.

Onze website werd door Carole Rettmann en Frédérique Van Evelghem van de vzw Escale aangepast in gebarentaal voor het dovenpubliek dankzij de steun van de Koning Boudewijnstichting (Fonds Vanderborght Feron Claude Seigne).

Hartelijk dank aan l’Escale en de Stichting!

Un immense merci à l’Escale et à la Fondation !


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close