Audiologische dienst

BEOORDELING VAN HET GEHOOR

 • Subjectieve audiometrische beoordeling: toon- en spraakaudiometrie
 • Objectieve audiometrische beoordeling: OAS en PEA
 • Beoordeling van de tympanische mobiliteit: Tympanometrie
 • Evaluatie van vestibulaire stoornissen: VHIT – cVEMP
 • Evaluatie van centrale auditieve processen: Centrale Gehoorbatterij

AANPASSING VAN HOORTOESTEL(LEN)

Er zijn meerdere afspraken nodig om de afdrukken, de proef en de optimale aanpassingen te maken.

De prothetische aanpassing maakt deel uit van een multidisciplinaire visie met betrekking tot de omgevingsbehoeften van de patiënt (kinderen en volwassenen).

TECHNISCHE AIDS

Om de autonomie van de patiënt te ondersteunen, helpen wij hem bij het verkrijgen van
verschillende hulpsystemen zoals

 • Telefoons en mobiele telefoons met hoge versterking in Bluetooth-verbinding met de hoortoestellen
 • TV- en radioversterkers met of zonder kabels
 • FM-systeem
 • Flash- of triloproepsysteem
 • Système d’appel par flash ou vibrations
  • Deurbelzender
  • Telefoonzender
  • baby huilzender
  • brandalarm
  • inbraakalarm
 • lichtgevende of trillende wekkers

Voor deze verschillende systemen bieden het PHARE (Personne Handicapée Autonomie REcherchée) van de Brusselse Dienst en het AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité) in bepaalde gevallen een gedeeltelijke of volledige financiële tussenkomst op voorwaarde dat de inschrijvingsvoorwaarden worden nageleefd en dat vooraf een dossier wordt ingediend.

http://www.aviq.be/

http://www.phare-irisnet.be/

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close