Associations

APEDAF

APEDAF is de vereniging van ouders van Franstalige slechthorende kinderen.

http://www.apedaf.be/

Picardiestraat 43, 1140 Brussel (Evere)

02 / 644 66 77 – 0472/ 58 82 13 – info@apedaf.be

APEDAF heeft ook twee vestigingen in Wallonië:

Warichetstraat 11, 5031 Grand-Leez

081/22 44 50 – coordination.grandleez@apedaf.be

Leopoldlaan 56 bus 1, 7500 Doornik

069/84 79 91 – l.everaert@apedaf.be


INFO-SOURDS

De vereniging streeft naar integratie en autonomie van doven en slechthorenden in Brussel en biedt
de volgende diensten aan

  • sociale hulpdienst
  • tolk- en transliteratiedienst (SISB)
  • dienst voor het zoeken naar werk en opleiding

Brugmannlaan 76, 1190 Bos

02/644 68 90 – direction@infosourds.be


CFLS

Het Centre Francophone de la Langue des Signes (CFLS) biedt boeken, video’s, evenementen, opleiding en sensibilisering voor de Franse gebarentaal van België (LSFB).

Avenue du Four à Briques 3A, 1140 Evere

0483/84 10 11

http://www.cfls.be


FFSB

De in 1977 opgerichte FFSB (Fédération Francophone des Sourds de Belgique) groepeert een groot
aantal verenigingen en centra voor doven in Brussel en Wallonië. Zij is door het Ministerie van de
Franse Gemeenschap van België erkend als permanente onderwijsorganisatie en door het Waalse
Gewest als federatie die gehandicapten vertegenwoordigt.

De FFSB is lid en vertegenwoordigt de Franstalige dovengemeenschap bij de E.U.D. (European Union
of the Deaf) en bij de W.F.D. (World Federation of the Deaf).

Door haar bewustmakingsacties bij de politieke autoriteiten en het publiek draagt zij bij tot de
valorisatie van de dove persoon en tot de verdediging van het recht op informatie en de sociaal-
professionele integratie van doven.

Marnixlaan 19A/25, 1000 Brussel

02/644 69 01 – info@ffsb.be

http://www.ffsb.be/


EDIC

De EDIC (Entraide des Implantés Cochléaires) informeert en adviseert “kandidaten” voor implantatie
in hun aanpak.

Route du Lion 209, 1420 Braine-l’Alleud

02/653 60 92 – edicasbl@hotmail.com

http://www.ffsb.be/edic-asbl/


APEAD

APEAD is de Association of Parents of Aphasic and Dysphasic Children, opgericht door en voor
dysfasische kinderen en hun ouders. Het biedt getuigenissen en informatie over dysfasie en de
behandeling ervan, alsook informatie over scholingsmogelijkheden.

Basilieklaan 331/3, 1081 Brussel

sec.apead@gmail.com

http://www.apead.be/fr/


L’ESCALE ASBL

ESCALE is een hulpdienst voor doven en slechthorenden in nood, opgericht in 1993 in Brussel.

Het doel van de dienst is de autonomie van doven te bevorderen met respect voor hun cultuur en
taal en voor hun vaardigheden, beperkingen en eisen.

Léon Mahillonlaan 38, 1030 Schaarbeek

02/218 79 01 – escale.info@gmail.com

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close